هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی
در دست ساخت
 • معاونت اداری و مالی

  • مهدی ملامحمدی

   سمت: معاونت اداری و مالی
   تلفن: 02148682126
   فکس: 02148682124
   آدرس پست الکترونیک: molamohammadi@kishairline.com
 • معاونت بازرگانی و خدمات فرودگاهی

  • فرشاد امامی

   سمت: معاونت بازرگانی و خدمات فرودگاهی
   تلفن: 02148681401
   فکس: 02144633440
   آدرس پست الکترونیک: emami@kishairline.com
 • معاونت مهندسی و تعمیرات

  • غلامرضا هاشم پور

   سمت: معاونت مهندسی و تعمیرات
   تلفن: (داخلی 3401)2-02144632801
   فکس: 02144632803
   آدرس پست الکترونیک: hashempour@kishairline.com
 • معاونت عملیات

  • کاپیتان وحید مصفائی

   سمت: معاونت عملیات
   تلفن: (داخلی 3301) 02144632786
   فکس: 02144632805
   آدرس پست الکترونیک: mosafaee@kishairline.com
 • مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

  • حمید رضا خاک سا

   سمت: مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
   تلفن: 48681011
   فکس:
   آدرس پست الکترونیک: khaksa@kishairline.com
 • مدیریت ایمنی

  • صادق قنبری

   سمت: مدیریت ایمنی
   تلفن: (داخلی 3110) 02144632786
   فکس: 44632805
   آدرس پست الکترونیک: ghanbari@kishairline.com
 • مدیریت تضمین کیفیت و آموزش

  • صادق قنبری

   سمت: مدیریت تضمین کیفیت و آموزش
   تلفن: (داخلی 3103) 02144632799
   فکس: 02144632798
   آدرس پست الکترونیک: ghanbari@kishairline.com
 • مدیریت حراست

  • حسین شیری

   سمت: مدیریت حراست
   تلفن: (داخلی 2305) 02148682305
   فکس: 02144669168
   آدرس پست الکترونیک: shiri@kishairline.com
 • مدیریت امور حقوقی

  • رضا والی پور

   سمت: مدیریت امور حقوقی
   تلفن: 02148681104
   فکس:
   آدرس پست الکترونیک: valipour@kishairline.com
 • مدیریت دفتر مدیر عامل و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

  • سرکار خانم اسدی

   سمت: مدیریت دفتر مدیر عامل و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
   تلفن: 02148681205
   فکس: 02144665221
   آدرس پست الکترونیک: asadi@kishairline.com