هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی
اعضای هیات مدیره

علیرضا قائدیان

رئیس هیأت مدیره

 

کاپیتان سعید نصر فرد

 مدیر عامل و عضو هیات مدیره


محمد صلاح

عضو هیأت مدیره