هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی
چشم انداز
بر کسی پوشیده نیست که مهمترین ابزار توسعه در هر برنامه اقتصادی حمل و نقل بوده و در این بین حمل و نقل هوایی با توجه به سرعت در توزیع و سهولت در بهره برداری جایگاه و نقش ویژه ای برای هر کشور دارد. روند روبه گسترش صنعت حمل و نق هوایی در جهان و رشد فزاینده شرکت های حمل و نقل هوایی در کشورهای منطقه خلیج فارس و همچنین سرمایه گذاری های گسترده انجام شده به منظور توسعه زیرساخت های صنعت هوانوردی این منطقه، رسالت و مسئولیت دست اندرکاران فعال این صنعت را در داخل کشور، بسی سنگین تر می کند؛ چرا که بر اساس سند چشم انداز توسعه کشور در افقی 20 ساله و همچنین با توجه به مأموریت ویژه شرکت در ارائه خدمات حمل و نقل هوایی و مسئولیت توسعه مناطق آزاد از بندر حاشیه اقیانوسی چابهار تا شهر آبادان که بخش زیادی از پیشرفت های تجاری، صنعتی و سیاحتی را رقم خواهد زد، پیش بینی شده که جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه اول حمل و نقل هوایی از نظر حمل مسافر و بار در منطقه باشد. 

با عنایت به جایگاه ویژه این شرکت هواپیمایی برای تمامی مناطق آزاد کشور، حائز اهمیت است تا این مناطق و شرکت کیش ایر از خدمات و تسهیلات یکدیگر بهره کافی را ببرند. با توجه به اینکه موضوع گردشگری از اهداف اصلی و اولیه سازمان منطقه آزاد کیش است، این شرکت در مواقع حساس و ضروری می تواند نقش بسزایی را در صنعت گردشگری و توریسم جزیره زیبای کیش و در مرحله بعد ، برای تمامی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایفا نماید. رونق فعالیت های تجاری، عمرانی و گردشگری جزیره زیبای کیش با افزایش توانایی و ارائه سرویس مناسب و جلب رضایت مسافران، بارعایت کامل استانداردها و توسعه ناوگان هوایی در این شرکت به عنوان بخشی از صنعت حمل و نقل هوایی میسر خواهد بود. انجام پروازهای بموقع، ایمنی بالا و بهره گیری از استانداردها، خود مؤید این مطلب است.

لذا در راستای پیشبرد امور منتهی به افق آینده و نیل به مدارج عالی تر، هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی، چشم اندازی ترسیم شده که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

·        کمک به توسعه پایدار جزیره زیبای کیش

·        نایل آمدن به برنامه های طرح جامع وسند چشم انداز 1404

·        توسعه مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژه اقتصادی از بندر اقیانوسی چابهار تا شهر آبادان از طریق تقویت زیرساخت های حمل و نقل هوایی

·        تحت پوشش قراردادن کلیه مناطق آزاد و رفع نیازهای مربوط به مسافرت های هوایی

·        افزایش ضریب ایمنی ناوگان ، تجهیزات فنی و مسافران

·        توسعه شبکه پروازی در مسیرهای داخلی و بین المللی

·        گسترش همکاری های عملیاتی، بازرگانی و فنی با سایر شرکت ها

·        تبدیل شدن به یک شرکت هواپیمایی مبتنی بر ساز و کار خدمات الکترونیکی