هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی
طرح جامع

طرح جامع راهبردی به‌منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های کیش بر پایه شناخت فرصت‌ها، قابلیت‌ها و محدودیت‌ها، چشم‌انداز توسعه کیش در افق ٢٠ ساله ترسیم شده و برنامه‌های کوتاه و‌ میان‌مدت تحقق اهداف را که در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد؛ مصوب ١٣٧٢ مجلس شورای اسلامی ذکر شده است هدفمند نموده‌است. این طرح جامع که به تصویب شورای عالی شهر سازی کشور نیز رسیده چشم اندازهای توسعه منطقه را مشخص نموده است که می‌توان آنها را به‌عنوان اهداف بلندمدت سازمان منطقه آزاد کیش مورد شناسایی قرار داد.

کلیات و سؤالات عمومی:

- طبق قانون تغییر نام وزارت مسکن مصوب ١٦/٤/٥٣ : طرح جامع شهر عبارتست از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ، صنعتی ، بازرگانی ، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی ، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود.
طرح جامع راهبردی ( رویکردی جدید در طرح های توسعه شهری )
طرح جامع راهبردی عبارتست از : یک سند انعطاف پذیر و بلند مدت برنامه ریزی است که راهنمایی برای توسعه آینده را فراهم می آورد.
نگرش جدید در تهیه طرحهای توسعه شهری
جایگزین ضابطه های خشک و کم انعطاف طرحهای جامع کلاسیک

مصوبه مورخ ١٢/٦/١٣٦٩ شورای عالی معماری و شهرسازی ایران
قانون مناطق آزاد
جایگاه طرحهای ویژه
طرحهای ویژه عبارتست : از طرحهایی برای بخشهایی از کشور که به علت وجود عوامل طبیعی یا ساخته شده و یا برنامه های جدید توسعه و عمران و تاثیراتی که در منطقه حوزه نفوذ خود خواهد گذشت واجد ویژگی خاصی است. محل تصویب طرحهای جامع و طرحهای ویژه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد

این شورا شامل ١٢ وزیر یا نمایندگان آنها به شرح زیر است:
رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (وزیر مسکن و شهرسازی)
١- نماینده وزارت مسکن و شهرسازی (دبیر شورا)
٢- نماینده وزارت نیرو
٣- نماینده وزارت کشور
٤- نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
٥- نماینده وزارت جهاد کشاورزی
٦- نماینده وزارت صنایع و معادن
٧- نماینده وزارت راه و ترابری
٨- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
٩- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی
١٠- نماینده سازمان حفاظت محیط زیست
١١- نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

- از سال ١٣٧٣ تا ١٣٧٩ سه مشاور گنو ، مشاور مناطق آزاد و پژوهش معماری

- اردیبهشت سال ١٣٨٣ مهندسین مشاور Dress & Sommer از کشور آلمان و مشاور داخلی باوند
- در تاریخ ٢٧/٤/٨٤ از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گذشته است
- دلایل عدم ابلاغ آن توسط شورای عالی شهرسازی :
- عدم پیگیری سازمان پس از تصویب با توجه به تغییر در مدیریت سازمان
- مشکل محدوده میراث فرهنگی
- عدم تطابق محدوده فعلی و قبلی ( سال ١٣٧٦)
- مسجد ماشه( ٦٠٠٠٠ متر مربع در محدوده گل شرق که در محدوده سال ١٣٧٦ بعنوان اثر فرهنگی دیده نشده بود)
- نیاز به تهیه ضوابط و مقررات که راهبرد و راهنمای تحقق طرح است
- طرح جامع پس از تصویب،در تاریخ ٨/٥/١٣٨٦ ابلاغ شده است.

ایجاد تصویر و هویتی منحصر به فرد برای جزیره کیش تحت عنوان باغ ایرانی در خلیج فارس
- محیطی مناسب برای سرمایه گذاری های اقتصادی با تاکید بر گردشگری و تجارت
- توسعه کالبدی با حفظ پایداری زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی
- توسعه گردشگری در مفهوم وسیع برای جذب انواع مسافر به جزیره
- توسعه منابع انسانی با آموزش علوم و مهارت ها
- نهادینه کردن مدیریت مشارکتی و بهره گیری بهینیه از منابع طبیعی ، انسانی و اقتصادی باغ ایرانی
جزیره کیش جلوه های زیر را دارد: - محیط طبیعی جزیره آکنده از درختان، گیاهان و پارک های سرسبز است بخشی ساخته انسان و بخشی دیگر با رشد طبیعی.
- مکانی است دلپذیر برای دیدارها و قدم زدن با دوستان و بستگان.
- مکانی فرهنگی با میراث تاریخی و حتی فضایی برای آرامش روحی است.
- فضایی است تعریف کننده خانه ها و مکان هایی که پیرامون آن واقع شده اند.
- تصویری طبیعی به ساختار شهری جزیزه ارائه می کند.
- وحدت میان انسان و طبیعت را به نمایش می گذارد، جایی که انسان با رعایت طبیعت به توسعه و شکل دادن آن به روشی تواضعانه و پایدار می پردازد.
- تصویری بسیار بارز و کامل است که به آسانی می توان آن را برای تبلیغ و بازاریابی به کار بست.
- تصویری که بهره برداران نهایی بتوانند به سرعت آن را دریافت کنند و از نظر احساسی پذیرای آن باشند.
- ازاین تصویر باغ ایرانی هویت کلی جزیره حاصل می شود که همه موضوعات مرتبط و شخصیت واحد جزیره به عنوان مقصد می بایست در همه سطوح اجرایی، مدیریتی و تبلیغات و دربخشهای مختلف اقتصادی پیگیری شود