هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی
نحوه ارسال عکس
کیش ایری های عزیز می توانند از طریق فرم ارسال عکس که در بخش انتهایی صفحه اصلی مسابقه عکاسی وجود دارد، نسبت به ارسال عکس های خود اقدام نمایند.