هواپیمایی کیش 
 
جهش تولید
معاونت ها و مدیریت های مستقل
 • معاونت اداری و مالی

  • حجت الله نجاری

   سمت: معاونت اداری و مالی
   تلفن: 02148682126
   فکس: 02148682124
   آدرس پست الکترونیک: najari@kishair.aero
 • معاونت عملیات

  • خلبان وحید مصفائی

   سمت: معاونت عملیات
   تلفن: (داخلی 3301) 02144632786
   فکس: 02144632805
   آدرس پست الکترونیک: mosafaee@kishair.aero
 • معاونت مهندسی و تعمیرات

  • غلامرضا هاشم پور

   سمت: معاونت مهندسی و تعمیرات
   تلفن: (داخلی 3401)2-02144632801
   فکس: 02144632803
   آدرس پست الکترونیک: hashempour@kishair.aero
 • معاونت بازرگانی و خدمات فرودگاهی

  • احمد مرادی

   سمت: معاونت بازرگانی و خدمات فرودگاهی
   تلفن: 02148681401
   فکس: 02144633440
   آدرس پست الکترونیک:
 • مدیریت حقوقی

  • سید باقر خلیق طهرانی

   سمت: مدیریت حقوقی
   تلفن: 02148681104
   فکس:
   آدرس پست الکترونیک:
 • مدیریت ایمنی و تضمین کیفیت

  • صادق قنبری بیلندی

   سمت: مدیریت ایمنی و تضمین کیفیت
   تلفن: (داخلی 3103) 02144632799
   فکس: 02144632798
   آدرس پست الکترونیک: ghanbari@kishair.aero
 • مدیریت فناوری اطلاعات

  • محمد جواد مه آبادی

   سمت: مدیریت فناوری اطلاعات
   تلفن: 02148681011
   فکس:
   آدرس پست الکترونیک: mahabadi@kishair.aero
 • مدیریت آموزش

  • منوچهر جهانی

   سمت: مدیریت آموزش
   تلفن: 02146863201
   فکس:
   آدرس پست الکترونیک: jahani@kishair.aero
 • مدیریت حراست

  • محمد محمدی

   سمت: مدیریت حراست
   تلفن: (داخلی 2305) 02148682305
   فکس: 02144669168
   آدرس پست الکترونیک: M.Mohammadi@kishair.aero
 • مدیریت خدمات پرواز

  • سرکار خانم منیر مشکواة الممالک

   سمت: مدیریت خدمات پرواز
   تلفن: 02148683210
   فکس:
   آدرس پست الکترونیک: meshkat@kishair.aero
 • مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

  • علیرضا نواده بابائی

   سمت: مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل
   تلفن: 02148681205
   فکس: 02144665221
   آدرس پست الکترونیک: alireza.babaei@kishair.aero