هواپیمایی کیش 
 
جهش تولید
اعضای هیات مدیره

مجید ملانوروزی

رئیس هیئت مدیره

دکتر فرزانه شرفبافی

 نائب رئیس هیئت مدیر ه و مدیر عامل

اصغر بانک

 عضو هیئت مدیره

احمد مرادی

عضو هیئت مدیره


حجت الله نجاری

 عضو هیئت مدیره