هواپیمایی کیش 
 
رونق تولید
اعضای هیات مدیره

علیرضا قائدیان

رئیس هیئت مدیره

خلبان سعیدرضا نصر فرد جهرمی

 نائب رئیس هیئت مدیر ه و مدیر عامل

حسن تاجیک

 عضو هیئت مدیره

اصغر بانک

 عضو هیئت مدیره

محمد صلاح

عضو هیئت مدیره

  • خلبان سعید رضا نصر فرد جهرمی

    تلفن: 48681205
    فکس:
    آدرس پست الکترونیک: nasrfard@kishair.aero