هواپیمایی کیش 
 
جهش تولید
چشم انداز آتي


شرکت هواپيمايي کيش با هدف توسعه فعاليت هاي جزيره زيباي کيش، از طريق برقراري ارتباط با مراکز استان هاي کشور و اتصال به کشورهاي حاشيه خليج هميشه فارس درسال 1370 تاسيس شد. اين شرکت پس از ثبت و دريافت مجوزهاي قانوني به عنوان يکي از شرکت هاي تابعه سازمان منطقه آزاد کيش و در قالب يک شرکت سهامي خاص، فعاليت خود را از خرداد ماه همان سال با دو فروند هواپيماي اجاره اي شروع کرد.
 پس از طي دوره تاسيس و راه اندازي، از اواخر سال 1372 با تغيير استراتژي و رويکرد شرکت، به کارگيري متخصصان کارآزموده و رعايت اصل صرفه جويي و فعاليت مداوم سبب شد تا شرکت در مدت کوتاهي ضمن رفع مشکلات، به پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي در زمينه بازرگاني، عمليات، فني، خدمات فرودگاهي و پشتيباني دست يابد که تحقق چنين اموري، بستر مناسبي را در جهت رشد و سازندگي فراهم آورد.
همزمان با گذراندن موفقيت آميز دو دوره ابتدايي، دوره سوم به نام مرحله بازنگري و شکوفايي شرکت، از اواخر سال 1376 و با تغيير مجدد مديريت، آغاز شد.کيش اير در اين زمان، 10 فروند هواپيماي اجاره اي شامل هواپيماي ياک 40 و توپولف 154 در اختيار داشت که با تغيير سياست هاي ارزي بانک مرکزي، عدم واگذاري ارز دولتي و افزايش نرخ ارز براي شرکت هاي هواپيمايي، امکان نگهداري و انجام حداقل ساعت پرواز تعيين شده براي آنها عملي نبود. لذا به منظور پيشگيري از ضرر و زيان احتمالي، تعداد هواپيماهاي اجاره اي کاهش و درعوض، ساعت پرواز هواپيماهاي باقيمانده افزايش يافت.
 از اين مرحله مي توان به عنوان آغاز دوره چهارم، يعني اتخاذ استراتژي نويني براي خروج از بحران مربوطه ياد کرد.
عدم هماهنگي شرکت هاي غيردولتي به منظور خريد هواپيما و فشارهاي ناشي از نرخ بالاي اجاره بها با تغيير نرخ ارز سبب شد تفکرخريد هواپيما درکيش اير بيش از پيش دنبال شود. افق بلند شرکت در جهت استقلال کامل، کارآفريني و ارتقاء ايمني، از ديگر شاخص هايي بود که کيش اير را به خريد هواپيما، استفاده از خدمه پروازي ايراني به جاي خدمه پروازي خارجي و انجام امور مهندسي تعميرات در داخل تشويق مي کرد.
اين امر اگرچه وقت گير، پرهزينه و پرزحمت بود؛ ولي نتيجه مثبت در ابعاد مختلف، به ويژه اقتصادي براي شرکت، سازمان منطقه آزاد کيش و کشور در بر داشت. اکنون نيز در مرحله پنجم از تاريخچه کيش اير، مديريت شرکت توانسته است سياست استراتژي نوين خويش را به مرز بلوغ برساند که ثمره آن را مي توان افزايش ناوگان ملکي و نيز جايگزيني هواپيماي غربي به جاي هواپيماي شرقي دانست و در حال حاضر اين شرکت داراي 7 فروند هواپيماي بوئينگ MD و 2 فروند هواپيماي فوکر 100 و 2 فروند اير باس A321 مي باشد .
اين شرکت درحال حاضر، با تمام خصوصيات و استانداردهاي لازم بين المللي، يکي از شرکت هاي عضو IATA (ياتا) و اولين شرکت داخلي دارنده گواهينامه IOSA (آيوسا) است.
پرسنل و متخصصان هواپيمايي کيش، با آگاهي از نقش آفريني خويش در ارائه خدمات به مشتريان، تمايل جدي خود را در راه رسيدن به اهداف عالي شرکت به کار گرفته و توانسته اند در سايه الطاف خداوند متعال ( جل جلا له )، در گام نخست، محيطي صميمي و دوستانه را براي خود و به تبع آن در گام بعدي، جلب رضايت مسافران را حاصل کنند .