ضمن تشکر از جناب عالی برای ارایه گزارش داوطلبانه به شرکت هواپیمایی کیش؛ هدف اصلی سیستم گزارش دهی داوطلبانه، ارتقا ایمنی از طریق جمع آوری اطلاعاتی است که توسط گزارشهای اجباری قابل جمع آوری نمی باشد. تمامی اشخاص می توانند مواردی که شامل رخدادها، خطرات و تهدیدهای بالقوه و بالفعل مرتبط با ایمنی هوانوردی است را گزارش نمایند. ضمنا امنیت فرد گزارش دهنده مطابق با سیاست های شرکت هواپیمایی کیش تامین و از گزارش علیه وی استفاده نخواهد شد.
چنانچه قبلا ثبت اطلاعات کرده اید می توانید پیگیری کنید
کد پیگیری :
کد امنیتی :


در برخی موارد ممکن است برای اثربخشی گزارش شما نیاز به اطلاعات تکمیلی وجود داشته باشد که فقط شما می توانید در این راستا به ما کمک دهید. جهت اطمینان خاطر شما تمامی اطلاعات شخصی شما به صورت محرمانه در نزد ما باقی خواهد ماندوفارغ از هر گونه اثرات تنبیهی و پیگیری حقوقی خواهد بود.

آیا می خواهید هویت شما پنهان بماند؟

شماره همراه:
نام ونام خانوادگی :
سن:
آدرس الکترونیک :
جنسیت :
تحصیلات:
تاریخ پرواز:
شماره پرواز:
مقصد:
مبدا :
موضوع مرتبط با:
محل وقوع موضوع:
توضیحات:

پس از دریافت هر گزارش، صحت وسقم آن توسط کارشناس سامانه مورد بررسی قرار می گیرد، در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با گزارش دهنده تماس گرفته می شود. گزارش دهنده میتواند از طریق کد پیگیری اختصاص داده شده به گزارش از وضعیت گزارش ارسال شده اطلاع پیدا کند. همچنین اگر گزارش دهنده اطلاعات تماس خود را در فرم ثبت گزارش وارد کرده باشد از این طریق نیز نتیجه حاصل از بررسی گزارش به وی اطلاع رسانی خواهد شد. دفتر ایمنی که مسولیت رسیدگی به گزارشات داوطلبانه را به عهده دارد برای بررسی بیشتر گزارشات با حفظ هویت گزارش دهنده با واحد های تخصصی و مراکز مرتبط تماس برقرار کرده و از اطلاعات بدست آمده جهت ارایه توصیه های ایمنی به مراکز و واحد های تخصصی استفاده می گردد.

کد امنیتی :