جهت آگاهی از نحوه تهیه بلیط ، وضعیت پروازها و یا موارد مشابه در ساعات اداری از بخش دفاتر فروش داخلی و یا خارجی کسب اطلاعات فرمایید.

نشانی دبیرخانه مرکزی کیش ایر در تهران:
تهران - شهرک اکباتان - فاز اول - بلوار شهید نفیسی - مقابل ورزشگاه راه آهن - ساختمان مرکزی کیش ایر- طبقه اول
نام مسئول دبیرخانه: جناب آقای سبحانی 
تلفن: 48680000                                                            فکس: 02148681030
کد پستی: 1393853113                                            صندوق پستی: 389 - 13955