جهت آگاهی از نحوه تهیه بلیط ، وضعیت پروازها و یا موارد مشابه در ساعات اداری از بخش دفاتر فروش داخلی و یا دفاتر فروش خارجی کسب اطلاعات فرمایید.

جهت امور کنترل بلیط می توانید در ساعات اداری با شماره 8 - 07644665644 داخلی 3 (بخش کنترل) تماس حاصل فرمایئد.


نشانی دفتر مرکزی کیش ایر در جزیره زیبای کیش :
جزیره زیبای کیش، میدان سنایی، جنب بازار مریم ، ساختمان مرکزی کیش ایر- طبقه سوم - واحد مدیریت

نام مسئول دبیرخانه:
سرکار خانم نامور (امور اداری)

تلفن:
076-93214562

فکس:
076-44455725

کد پستی:
73367-79419

پست الکترونیک:
secretariat.kish@kishairline.com