هواپیمایی کیش 
 
جهش تولید
روابط عمومی و امور بین الملل
مدیریت دفتر مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین الملل کیش ایر : جناب آقاي عليرضا نواده بابائي
شماره ی تماس: 48680000


شماره فکس: 44664279-021

پست الکترونیکی: info@kishairline.com