مدیریت دفتر مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین الملل کیش ایر : جناب آقاي داوود ربیعی
شماره ی تماس: 021-48681304

شماره فکس: 44665221-021

پست الکترونیکی: info@kishair.aero