جزیره زیبای کیش

كیش، جزیره ای زیبا، با وسعتی حدود 91 كیلومتر مربع، در 18 كیلومتری سرزمین اصلی در خلیج فارس آرام گرفته است. این جزیره با آمیخته ای از پدیده های زیبای طبیعی، ساحلی رویایی، فرهنگ و تاریخی غنی و كهن با موقعیت راهبردی خود، نقش و جایگاه با اهمیت و درخشانی در منطقه دارد.سطح جزیره فاقد توپوگرافی ویژه مانند پدیده كوه و حتی تپه مرتفع است.
فرودگاه بین المللی كیش در مركز و در بخش مرتفع آن كه حدود 40 – 35 متر ارتفاع دارد احداث شده است. بیشترین شیب جزیره از شمال فرودگاه به طرف ساحل (هتل شایان) است.