آب و هوا

آب و هوای كیش گرم و مرطوب بوده و میانگین دمای سالانه جزیره ۲۶/۶ درجه سانتیگراد می‌باشد. كیش در منطقه ای بسیار خشک قرار دارد و شرایط اقلیمی آن در كل خشک و نیمه استوائی است. بارش های كیش معمولاً در ماههای آذر و اسفند صورت می گیرد.