بندرعباس

استان هرمزگان درجنوب ايران واقع كه ازشمال شرقي با استان كرمان ودر شمال غربي ومغرب با استانهاي فارس و بوشهر واز مشرق به استان سيستان وبلوچستان واز جنوب به آبهاي خليج هميشه فارس ودرياي عمان محدود مي شود و شامل شهرستانهاي ابوموسي – بستك – بندرعباس – بندرلنگه – جاسك – حاجي آباد – خمير رودان – قشم – پارسيان - ميناب مي باشد.

 

شهر بندرعباس
تا قبل از قرن چهارم هجري درحوالي بندرعباس فعلي ، بندر و روستاي كوچكي به نام  (سورو) وجود داشت كه جغرافيا نويسان قرن چهارم هجري ازآن نام برده اند. برخي معتقدند  ( شهرو ) كه به عنوان دهي كوچك بركناردريا ازآن نام برده شده ، همان بندر سورو است. اين بندر درسال 924 هجري قمري بندر (جرون) خوانده مي شد و دهكده اي كوچك بود و روبروي سواحل شمالي جزيره پراهميت ( هورموز  يا  هرمز) آن روزگازقرارداشت. درسال 1514 ، پرتغاليها اين دهكده كوچك را براي تخليه وبارگيري اجناس تجاري ونظامي خود انتخاب كردند. 
به دليل خرچنگ زيادي كه درسواحل اين بندروجود داشت ، نام آن را ( كاماراو ) يا   ( كامبارانو) يعني بندرخرچنگ گذاشتند. نام متداول بعدي يعني : (گمبرون ) يا (گامبرون) به احتمال زياد ازلغت پرتغالي (گامارانو) اقتباس شده است.درسال 1622 ميلادي ، شاه عباس توانست با كمك انگليسيها دست پرتغاليها را ازاين بندركوتاه كند ، كه به افتخاراين پيروزي  (بندرگمبرون ) به ( بندرعباس) تغييرنام يافت .

 

بندرعباس از 4 بخش ، 2شهر و 10 دهستان تشكيل شده است:
• بخش مركزي : شهربندرعباس ، دهستان گچين ، تازيان ، ايسين.
• بخش فين: شهرفين ، دهستان فين ، سياهو ، گهره .
• بخش قلعه قاضي: دهستان سخون ، قلعه قاضي.
• بخش تخت : دهستان تخت ، شميل.

آب و هوا:
استان هرمزگان در گروه سرزمين‌هاى گرم و خشك قرار مى‌گيرد و اين در حالى است كه رطوبت نسبى هوا در اكثرنواحي اين منطقه بالاست

 

صنايع دستي استان:
صنايع دستي اين استان ازاهميت ويژه تجاري و صادراتي برخوردارمي باشد كه برخي ازاين صنايع عبارتنداز:
زري بافي - سفال سازي -  قاليچه ، گليم و جاجيم بافي-  ساخت خورجين ، خرسك ، عبا ، جوال و همچنين توليد وسايلي چون : گفه ، سپ ، كنتله ، سربوني ، فك ، سري و  طناب از برگ وتاروپود درخت نخل.