فرم نظرسنجی

*نام و نام خانوادگی:
*پست الکترونیک:
  • کیفیت سرویس غذایی

  • کمیت سرویس غذایی

  • تناسب سرویس پذیرایی با زمان پرواز

  • بسته بندی سرویس غذایی

  • نحوه ارائه سرویس غذایی

  • با ارائه پيشنهادهاي سازنده خود ما را در ارتقاء خدمات ياري كنيد

    انتقاد یا پیشنهاد
* لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید: