• هتل فارابی

    هتل فارابی

    هتل فارابی پذیرای مهمانان و پرسنل کیش ایر می باشد.