هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی

افتتاح مسیرهای پروازی جدید شرکت هواپیمایی کیش

 • افتتاح مسیرهای پروازی جدید شرکت هواپیمایی کیش

  افتتاح مسیرهای پروازی جدید شرکت هواپیمایی کیش

  شرکت هواپیمایی کیش پرواز های جدید خود را در مسیرهای داخلی و خارجی راه اندازی نمود.

   به گزارش مدیریت روابط عمومی و اموربین الملل شرکت هواپیمایی کیش ،در راستای رضایتمندی مسافران و توسعه شبکه پروازی داخلی و خارجی ، این شرکت به حول و قوه الهی نسبت به برقراری پروازهای جدید به شرح ذیل از ابتدای تیرماه ویژه عید سعید فطر اقدام نمود.

  1-        فرودگاه امام (ره ) ایروان فرودگاه امام(ره )  ، روزهای دوشنبه و پنج شنبه

  2-        فرودگاه امام (ره ) تفلیس فرودگاه امام(ره )  ، روزهای یکشنبه و چهارشنبه

  3-        فرودگاه امام (ره ) کیف فرودگاه امام(ره )  ، روزهای دوشنبه

  4-       فرودگاه امام (ره ) استانبول فرودگاه امام(ره )  ، روزهای شنبه ، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه

  5-        شیراز  تفلیس شیراز   ، روزهای چهارشنبه

  6-        بوشهر  تفلیس بوشهر  ،  روزهای یکشنبه

  7-       تهران- ارومیه-تهران  ، روزهای دوشنبه و چهارشنبه

  8-       فرودگاه امام (ره ) – اسپارتا – فرودگاه امام(ره )  ، روزهای شنبه و جمعه

  9-       فرودگاه امام (ره ) – ازمیر – فرودگاه امام(ره )  ، روزهای چهارشنبه

  10-     فرودگاه امام (ره ) – دنیزلی – فرودگاه امام(ره )  ، روزهای پنج شنبه


  منبع خبر:
  تاریخ درج:
  بازگشت