هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی
افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در شش ماهه اول سال 96 نسبت به مدت مشابه سال های 1395و 1394
 • افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در شش ماهه اول سال 96 نسبت به مدت مشابه سال های 1395و 1394

  افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در شش ماهه اول سال 96 نسبت به مدت مشابه سال های 1395و 1394

       تعداد پرواز و مسافر جابجاشده در شش ماهه اول سال 96 نسبت به مدت مشابه در سال های 1395 و 1394  افزایش داشته است .

       به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت هواپیمایی کیش ، در شش ماهه اول سال جاری 11.164  پرواز انجام شده و 1.331.497  نفر مسافر جابجا گردیده است. طی این مدت نسبت به دوره مشابه سال های گذشته، تعداد پروازها معادل 27 درصد و تعداد مسافران جابجا شده، حدود 36  درصد افزایش نشان می دهد.

  بر اساس گزارش گروه آمار هوانوردی و فرودگاهی شرکت فرودگاه های کشور ، فرودگاه جزیره کیش با نشست و برخاست 11.578 پرواز و پذیرش تعداد 1.401.070 مسافر ( با سهم 4/4 درصدی ) هفتمین فرودگاه پرتردد کشور بوده که از این میزان ، معادل 45 درصد تعداد پروازها و 43 درصد جابجایی مسافرین ، توسط شرکت هواپیمایی کیش انجام شده است .

  منبع خبر:
  تاریخ درج:
  بازگشت