• دیدار مدیرعامل و معاونین محترم فارسکو با مدیرعامل کیش ایر

    دیدار مدیرعامل و معاونین محترم فارسکو با مدیرعامل کیش ایر

    جناب آقای مهندسی شیبانی ، مدیرعامل شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکو به همراه معاونین این شرکت هواپیمایی با کاپیتان هاشمی تهرانی، مدیرعامل کیش ایر دیدار کردند. به گزارش مدیریت ر‌وابط عمومی و امور بین الملل شرکت هواپیمایی کیش ایر، کاپیتان هاشمی تهرانی در این نشست با اشاره به اهمیت جایگاه مهندسی و تعمیرات در توسعه ایرلاینها، اظهار کرد: یکی از مهم ترین حلقه های زنجیره رشد ایرلاین، واحدهای مهندسی و تعمیرات و شرکتهای تخصصی در این حوزه هستند که بدون شک، می توانند عامل اصلی عملیاتی بودن هواپیماها باشند و فارسکو، مهم ترین بازیگر این میدان است. مهندس شیبانی، مدیرعامل فارسکو نیز با تبریک انتصاب کاپیتان هاشمی تهرانی به عنوان مدیرعامل کیش ایر با اشاره به تعامل خوب فارسکو و کیش ایر در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما اظهار کرد: همکاری و تعامل با کیش ایر با حضور کاپیتان هاشمی تهرانی به عنوان مدیرعامل این شرکت پررنگ خواهد شد و امید است کیش ایر در مسیر رسیدن به اهداف خود موفق باشد.

    منبع خبر:
    تاریخ درج:
    بازگشت