هواپیمایی کیش 
 
جهش تولید
سال نو مبارک
 • سال نو مبارک

  سال نو مبارک

  یا مقلّب القلوب و الابصار 

  یا مدبر اللیل و النهار 

  یا محوّل الحول و الاحوال 

  حوّل حالنا الى احسن الحال

  خدایا ! مسافران کیش ایر برای ما بسیار عزیز هستند و تو بی نهایت مهربانی!

  پروردگارا ! آنها را بر بال آرزوهایشان، پرواز ده و در همه لحظات کنارشان باش !

  عید باستانی نوروز و سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی؛ بر شما بزرگواران و خانواده بزرگ کیش ایر مبارک باد

  منبع خبر:
  تاریخ درج:
  بازگشت