هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی
مسابقه عکاسی من و کیش ایر

معرفی مسابقه عکاسی من و کیش ایر


مسابقه ..........مسابقه
شرکت کنید..............جایز بگیرید
 عکاسی های خود را با موضوعات زیر ارسال کنید و جایزه بگیرید :
1-مسابقه عکاسی سلفی با موضوع افطاری در آسمان با پروازهای کیش ایر
2-مسابقه عکاسی سلفی با موضوع من و خانواده ام در کنار سفره افطاری
3-مسابقه عکاسی با موضوع جاذبه های گردشگری جزیره زیبای کیش، ناوگان هواپیمایی و کروی پروازی کیش ایر

  

محورهای مسابقه

موضوعات و تمهای مسابقه در دو محور اصلی به شرح ذیل می باشد:

جزیره زیبای کیش

در این بخش، عکس های مربوط به جزیره زیبای کیش و جاذبه های گردشگری و تفریحی آن که توسط خود مسافران ثبت شده است، دریافت می گردد.

کیش ایر

در این بخش، عکس های مربوط به تجربه مسافران از پرواز با کیش ایر دریافت می گردد. از جمله موضوعات این بخش می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
  • هواپیماهای کیش ایر
  • کترینگ کیش ایر
  • مسافران کیش ایر
  • خدمات کیش ایر
  • کادر پروازی و کارکنان کیش ایر
  • افطاری در آسمان با کیش ایر
  • من و خانواده ام در کنار سفره افطاری
  • سایر موضوعات


اسپانسر های مسابقه: