هواپیمایی کیش 
 
جهش تولید
دفاتر فروش داخلی
تهران
استان:
بلوار اصلی شهرک اکباتان-بالاتر از ورزشگاه راه آهن-ساختمان کیش ایر
آدرس:
021-48681005
021-48681002
تلفن:
021-48681006
فکس:
so.hg@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
تهران
استان:
بزرگراه آفریقا-بعدازچهارراه جهان کودک-نبش خیابان کیش-ساختمان شماره 45
آدرس:
021-88777086
021-88885866
تلفن:
021-88771491
فکس:
so.jk@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
تهران
استان:
فرودگاه امام خمینی
آدرس:
02144666809
تلفکس:
sta.ika@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
آبادان
استان:
طبقه دوم فرودگاه آبادان
آدرس:
061-53364785
تلفن:
061-5326888
فکس:
so.abd@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
اصفهان
استان:
خیابان استانداری-خیابان سعدی-پلاک7-جنب هتل مهر-دفترهواپیمایی کیش
آدرس:
031-32206262
031-32204477
031-32211906
تلفن:
031-32205352
فکس:
so.ifn@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
اهواز
استان:
فرودگاه اهواز
آدرس:
061-34433606
تلفن:
فکس:
sta.awz@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
بندرعباس
استان:
میدان یادبود-به سمت مرکز شهر-جنب ساختمان مکه آسمانها-مجتمع یاس-طبقه همکف
آدرس:
076-32251850
076-32251851
تلفن:
076-32251852
فکس:
so.bnd@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
شیراز
استان:
ابتدای مشکین فام-پل حر-روبروی آتش نشانی
آدرس:
071-32273645
071-32273646
تلفن:
071-32273660
فکس:
so.syz@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
جزیره زیبای کیش
استان:
بازار بین المللی پردیس
آدرس:
076-44456517
076-44456518
076-44456519
تلفن:
076-44456030
فکس:
so.pardis@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
جزیره زیبای کیش
استان:
میدان سنایی-جنب ساختمان کیش ایر-مجموعه هتل های فارابی
آدرس:
076-44455736
تلفن:
076-44455751
فکس:
so.farabi@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
مشهد مقدس
استان:
فرودگاه بین المللی شهیدهاشمی نژاد
آدرس:
051-33400558
تلفن:
051-33400587
فکس:
so.mhd@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
تبریز
استان:
فرودگاه تبریز
آدرس:
041-32606154
تلفن:
041-32612909
فکس:
sta.tbz@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
گرگان
استان:
فرودگاه گرگان
آدرس:
017-3268025
تلفکس:
sta.gbt@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
رشت
استان:
فرودگاه رشت
آدرس:
013-33735806
تلفکس:
sta.ras@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
ساری
استان:
فرودگاه ساری
آدرس:
011-33723088
تلفکس:
sta.sry@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
عسلویه
استان:
فرودگاه عسلویه
آدرس:
077-31373836
تلفکس:
sta.pgu@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
همدان
استان:
فرودگاه همدان
آدرس:
081-2569189
تلفکس:
sta.hmd@kishair.aero
آدرس الکترونیکی:
 
لار
استان:
فرودگاه لار
آدرس:
071-52268587
تلفکس:
sta.lrr@kishair.aero
آدرس الکترونیکی: