اطلاعات ارائه شده در این بخش، راهنمای شما در جهت برنامه ريزی موفق برای سفر و فراهم كننده آسودگی خيال شما مسافران عزيز خواهد بود.

با توجه به شیوع بیماری کرونا  و دستورالعمل های ابلاغی، جهت دریافت فرم های مربوط به تعهدنامه و خود اظهاری مسافران پروازهای خارجی و همچنین دریافت توضیحات تکمیلی در این خصوص اینجا کلیک کنید.